Gevelreiniging

Je kunt verschillende soorten vuil op de gevel van je woning, winkel of bedrijfspand hebben. Denk hierbij aan organisch vuil, groene aanslag, witte aanslag en bijvoorbeeld vervuiling door autoverkeer. Daarnaast kunnen kwajongens uit de buurt ook graffiti op je gevel gespoten hebben. Een gevelreiniger kan je helpen met alle vormen van vervuiling en ervoor zorgen dat je weer een mooie en schone gevel krijgt.

Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende 2 werkzaamheden:

1. Gevelreiniging

 • Atmosferische vervuiling
 • Graffiti
 • Mossen
 • Algen
 • Roet

2. Vloerreiniging

 • Kauwgum
 • Olieresten
 • Verf
 • Mossen en algen
 • Chemische resten

Welke vormen van gevelreiniging zijn er mogelijk?

Als je de gevel wilt laten reinigen dan kun je uit verschillende technieken kiezen. Denk hierbij aan het chemisch reinigen, het zandstralen en het stoomcleanen van je gevel. Afhankelijk van het soort gevel en de vervuiling die er op zit kun je het beste voor een van de drie oplossingen kiezen. Een gevelreiniger zal je hier uitstekend bij kunnen adviseren.

Soort gevelreiniging Soort aanslag/vervuiling
Reinigen met stoom Milde aanslag zoals mos of klimop
Chemisch reinigen Verfresten of roet
Zandstralen Zware vervuiling zoals graffiti

Wat kost gevelreiniging precies?

Het is sterk afhankelijk van de ondergrond van de gevel en ook de vervuiling wat de kosten precies zullen zijn. Er zijn al mogelijkheden vanaf 10 euro per m2. Dit zegt echter niets als je niet weet welke soort gevelreiniging je nodig hebt. Neem contact op met gevelreinigers om de juiste prijs te ontdekken.

Gevelreiniging kun je door middel van verschillende technieken laten doen. Het hangt erg af van de staat van je gevel af welk methode het meest geschikt is. Tevens is de ene techniek milder dan de ander en is de kans op schade van de ene techniek groter dan de ander. Om het resultaat te halen wat je wilt is het handig om deskundig advies te krijgen van een gevelspecialist. Hieronder lees je de meest bekende gevelreinigingstechnieken.

Een isolatie bij de reiniging
Laat je een gevel reinigen dan is het goed om eerst te kijken of je dit zou kunnen combineren met andere werkzaamheden. Veel gevels in ons land hebben namelijk geen isolatie. Wanneer dit bij jouw huis het geval is zal vocht in je muur zorgen voor een koud en kil binnenklimaat. Een geïmpregneerde gevel zal het vocht tegenhouden maar dat neemt niet weg dat een spouwmuur het beste geïsoleerd kan worden. Op die manier blijft namelijk ook de warmte binnen in jouw huis. Een isolatie is een klus die je het beste laat uitvoeren voor je een impregneer laag laat aanbrengen. Er worden namelijk kleine gaatjes in het metselwerk gemaakt waardoor het isolatiemateriaal naar binnen wordt gespoten. Daarna worden de gaatjes hersteld en kan de gevel worden geïmpregneerd.

Een voorinspectie is een vereiste
Wil jij je gevel laten reinigen dan is het een vereiste dat je eerst een voorinspectie laat plaatsvinden. Daarbij wordt er gekeken naar jouw gevel en de staat van het metselwerk wordt, samen met jouw wensen, in kaart gebracht. Op die manier loop je niet het risico dat je straks met een schone maar niet functionele gevel komt te zitten.

Stoomreiniging

Wanneer je gevel reiniging nodig heeft waarbij er weinig tot geen vuil, mossen en algen op je gevel te vinden zijn kun je kiezen voor stoomreiniging. Stoomreiniging is een goedkope en milieuvriendelijke manier om je gevel te reinigen. Er wordt namelijk geen chemicalen toegevoegd aan het water waarmee er gewerkt wordt.

Stoomreiniging is vooral geschikt voor vuil, mossen en algen die nog op de oppervlakte zitten. Denk aan een gevel die geregeld gereinigd wordt door stoomreiniging, een gevel met opkomend vuil, mossen en algen. Wanneer er veel meer vuil te zien is kun je beter kiezen voor chemische reiniging.

Chemisch reinigen

Een ander optie is het chemisch reinigen. Het chemisch middel wordt direct op de gevel aangebracht middels een borstel. Nadat het chemische middel is ingetrokken wordt het chemisch middel onder hoge druk afgespoeld met water. Deze methode is slecht voor het milieu door de chemische ingrediënten. Echter zijn er ook biologisch afbreekbare middelen.

Soorten chemische middelen

Er zijn 3 middelen die gebruikt worden bij het chemische reinigen, namelijk;

 • Basisch reinigingsmiddel
 • Zure reinigingsmiddel
 • Milieuvriendelijke middelen

Nevelstralen

Met roterende bewegingen wordt er een straalmiddel op het te reinigen oppervlak gespoten. De stralen zijn niet krachtig. Het effect is dat het middel niet rechtstreeks gespoten wordt in de oppervlakte, maar in de oppervlakte glijdt. Met deze techniek beschadigd je minimaal de ondergrond, terwijl het vuil wordt verwijderd.

Vochtstralen

Zoals het woord het al verklapt wordt er bij vochtstralen een straalmiddel gebruikt die in combinatie met water onder hoge druk op de gevel wordt gespoten. Het middel wat gebruikt wordt is afhankelijk van het materiaal van de gevel. Sommige stenen kunnen bepaalde middelen niet aan en daar wordt dan rekening mee gehouden. In de meeste gevallen wordt er een fijn soort zand gebruikt. Het doel is de gevel reinigen zonder de oppervlakte of de ondergrond te beschadigen. Het water wat een onderdeel van de vochtstralen is beperkt overlast door stof te beperken.

Zandstralen

Zandstralen is een techniek met veel kracht! Zandstralen is een reinigingstechniek waarbij er met een hoge druk zandstraal tegen de gevel wordt gespoten. Het is een oude methode die efficiënt is. Je kunt sneller resultaat halen, maar het gevaar is dan ook dat het risico op schade aan de gevel groter is.

Stoomreinigen

Je gevel vraagt met de tijd om onderhoud. Als je je gevel de nodige onderhoud geeft zal je gevel langer meegaan. Je onderhoudt je gevel door het te laten reinigen. Een meest gekozen manier om je gevel bij te houden is gevelreiniging.

Stoomreiniging is goedkoop en milieuvriendelijk

Wanneer je gevel reiniging nodig heeft waarbij er weinig tot geen vuil, mossen en algen op je gevel te vinden zijn kun je kiezen voor stoomreiniging. Stoomreiniging is een goedkope en milieuvriendelijke manier om je gevel te reinigen. Er wordt namelijk geen chemicialen toegevoegd aan het water waarmee er gewerkt wordt.

Wanneer is stoomreiniging geschikt?

Stoomreiniging is vooral geschikt voor vuil, mossen en algen die nog op de oppervlakte zitten. Denk aan een gevel die geregeld gereinigd wordt door stoomreiniging, een gevel met opkomend vuil, mossen en algen. Wanneer er veel meer vuil te zien is kun je beter kiezen voor chemische reiniging.

Werkwijze stoomreiniging

De werkwijze van stoomreiniging kent stappen. Hieronder vind je de stappen die doorlopen worden bij stoomreiniging.

 1. De gevel wordt van onder naar boven bevochtigd.
 2. De specialist spuit met de stoomgenerator. Het temperatuur van de verzadigde stroom ligt tussen 120 tot 160 °C op de gevel.
 3. De waterdruk wordt ingesteld op 2 tot 6 bar (het water bevat geen chemicaliën of andere schoonmaakmiddelen).
 4. Na de stoomreiniging wordt de gevel grondig afgespoeld met water.
 5. Indien gewenst kan daarna het impregneren plaatsvinden.

Lichte vervuiling
Onder lichte vervuiling plaatsen we vervuiling zoals bijvoorbeeld algen, mos, spinnenwebben, etc. Voor deze categorie is het stoomcleanen van jouw gevel in veel gevallen voldoende om het vuil te verwijderen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van lichte vervuiling is stoomcleanen.

Matige vervuiling
Bij zwaardere vormen van vervuiling, zoals muuruitslag, recent aangebrachte graffiti, verfresten, of aanslag van roet is het in sommige gevallen mogelijk om gebruik te maken van stoomcleanen. In veel gevallen zal het echter nodig zijn om gebruik te maken van chemische schoonmaakmiddelen of zelfs zandstralen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van matige vervuiling is chemische reiniging.

Zware vervuiling
Vaak vraagt zware vervuiling op jouw muur om speciale aandacht. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om graffiti die langere tijd op jouw muur aanwezig is, als er meerdere lagen graffiti over elkaar aangebracht zijn, of roetaanslag waar al jaren niets aan gedaan is. In deze gevallen is het zandstralen van jouw gevel de beste optie om het meest optimale resultaat te behalen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van zware vervuiling is zandstralen.

In het algemeen wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen als de werkzaamheden volgens onderstaande richtlijnen worden uitgevoerd:

1. Afscherming
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, moet een ruime risicozone voor passerend publiek en voertuigen afzetten, zodat zij niet in contact kunnen komen met van de gevel afkomstig afval(water). Hierbij moeten zij het CROW 96B Handboek wegafzettingen hanteren.

Het werk moet op zodanige wijze worden afgeschermd dat afval(water) niet buiten de werklocatie terecht kan komen. Hierbij moet rekening worden gehouden met weersinvloeden, bijvoorbeeld harde wind. De stofvorming die bij de meeste reinigingsmethoden optreedt maakt de toepassing van steigergaas (of fijnmazig gaas of zeildoek) noodzakelijk. Steigergaas heeft tot doel verwaaiing van afvalstoffen en/of reinigingsmiddelen tegen te gaan.

2. Afval(water)
In het afval kunnen zowel milieugevaarlijke bestanddelen afkomstig van de gevel als van de gebruikte reinigingsmiddelen aanwezig zijn. Om de bodem tegen deze vervuiling te beschermen moet de bodem afgedekt worden met een vloeistofdicht materiaal, bijvoorbeeld een kunststoffolie of –zeil. Dit materiaal moet bestand zijn tegen het gebruikte reinigingsmiddel en tegen het vrijkomende afval(water). Alleen in geval van droge reiniging en een goed gesloten oppervlak zoals geasfalteerde of goed betegelde weg is een extra afdekking niet nodig. Klinkers en onverharde bodem moeten wel adequaat afgedekt zijn.

3. Straatkolken
Straatkolken moeten zodanig worden afgedicht dat hierin geen afvalwater terecht kan komen dat afkomstig is van de reiniging. Het afvalwater (al dan niet met vaste verontreinigingen) moet worden opgezogen en verzameld in vloeistofdichte tanks, containers en/of vaten die bestand zijn tegen de opgeslagen afvalstoffen.
In de meeste gevallen kun je het afvalwater niet via de straatkolk afvoeren. Als het afvalwater gevaarlijke stoffen bevat moet je het afvoeren naar een erkend inzamelaar van gevaarlijk afval.

Alleen in onderstaande gevallen mag het water via de straatkolk op het riool worden geloosd:

– drukloze reiniging met uitsluitend koud water zonder toevoegingen op onbehandelde gevels
– naspoelwater na droogreiniging waarbij het werk veeg- en borstelschoon is gemaakt en al het vaste afval is verwijderd (dus niet het afval in de richting van een straatkolk spuiten)

Het vaste afval kan in het algemeen worden behandeld als bedrijfsafval. Als echter het straal- of reinigingsmiddel op grond van de samenstelling beoordeeld moet worden als gevaarlijk afval volgens het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (bijvoorbeeld Vasilgrit), dan moet de totale afvalstroom worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijk afval. Je kunt hiervoor terecht bij het Afvalbrengstation.

4. Monumentenzorg
De afdeling Monumentenzorg en archeologie is ook betrokken bij het reinigen (en voegen) van gevels. De ervaring leert dat veel gevels zwaar beschadigd worden door toepassing van verkeerde technieken. Niet alleen monumenten, maar alle oudere gebouwen verdienen speciale aandacht en moeten op een deskundige wijze behandeld worden. Graag geeft de afdeling Monumentenzorg adviezen voor het toepassen van reinigingstechnieken bij oude panden. Voor kosteloos advies kun je contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg, telefoon 14 072.

Gevel beschermen na gevelreiniging

Na de gevelreiniging kun je er zelfs voor kiezen om de gevel extra te beschermen. Op die manier hoef je bij een volgende reiniging minder inspanning te leveren. Ook zal het veel langer duren, voordat je weer een smerige gevel hebt. Je zult uiteindelijk je gevel veel minder vaak hoeven schoon te maken.