Gevelreiniging

Wat is gevelreiniging eigenlijk? Gevelreiniging is het verwijderen van het vuil van een gevel van een woning of kantoorpand. Je kunt tal van verschillende soorten vuil op de gevel hebben. Denk hierbij aan organisch vuil, groene aanslag, witte aanslag en bijvoorbeeld vervuiling door autoverkeer. Daarnaast kunnen kwajongens uit de buurt ook graffiti op je gevel gespoten hebben. Een gevelreiniger kan je helpen met alle vormen van vervuiling en ervoor zorgen dat je weer een mooie en schone gevel krijgt.

Gevel beschermen na gevelreiniging

Na de gevelreiniging kun je er zelfs voor kiezen om de gevel extra te beschermen. Op die manier hoef je bij een volgende reiniging minder inspanning te leveren. Ook zal het veel langer duren, voordat je weer een smerige gevel hebt. Je zult uiteindelijk je gevel veel minder vaak hoeven schoon te maken.

Welke vormen van gevelreiniging zijn er mogelijk?

Als je de gevel wilt laten reinigen dan kun je uit verschillende technieken kiezen. Denk hierbij aan het chemisch reinigen, het zandstralen en het stoomcleanen van je gevel. Afhankelijk van het soort gevel en de vervuiling die er op zit kun je het beste voor een van de drie oplossingen kiezen. Een gevelreiniger zal je hier uitstekend bij kunnen adviseren.

Soort gevelreiniging Soort aanslag/vervuiling
Reinigen met stoom Milde aanslag zoals mos of klimop
Chemisch reinigen Verfresten of roet
Zandstralen Zware vervuiling zoals graffiti

Wat kost gevelreiniging precies?

Het is sterk afhankelijk van de ondergrond van de gevel en ook de vervuiling wat de kosten precies zullen zijn. Er zijn al mogelijkheden vanaf 10 euro per m2. Dit zegt echter niets als je niet weet welke soort gevelreiniging je nodig hebt. Neem contact op met gevelreinigers om de juiste prijs te ontdekken.
Gevelreiniging kun je door middel van verschillende technieken laten doen. Het hangt erg af van de staat van je gevel af welk methode het meest geschikt is. Tevens is de ene techniek milder dan de ander en is de kans op schade van de ene techniek groter dan de ander. Om het resultaat te halen wat je wilt is het handig om deskundig advies te krijgen van een gevelspecialist. Hieronder lees je de meest bekende gevelreinigingstechnieken.

Stoomreiniging

Wanneer je gevel reiniging nodig heeft waarbij er weinig tot geen vuil, mossen en algen op je gevel te vinden zijn kun je kiezen voor stoomreiniging. Stoomreiniging is een goedkope en milieuvriendelijke manier om je gevel te reinigen. Er wordt namelijk geen chemicalen toegevoegd aan het water waarmee er gewerkt wordt.

Stoomreiniging is vooral geschikt voor vuil, mossen en algen die nog op de oppervlakte zitten. Denk aan een gevel die geregeld gereinigd wordt door stoomreiniging, een gevel met opkomend vuil, mossen en algen. Wanneer er veel meer vuil te zien is kun je beter kiezen voor chemische reiniging.

 

Chemisch reinigen

Een ander optie is het chemisch reinigen. Het chemisch middel wordt direct op de gevel aangebracht middels een borstel. Nadat het chemische middel is ingetrokken wordt het chemisch middel onder hoge druk afgespoeld met water. Deze methode is slecht voor het milieu door de chemische ingrediënten. Echter zijn er ook biologisch afbreekbare middelen.

Soorten chemische middelen

Er zijn 3 middelen die gebruikt worden bij het chemische reinigen, namelijk;

  • Basisch reinigingsmiddel
  • Zure reinigingsmiddel
  • Milieuvriendelijke middelen

 

Nevelstralen

Met roterende bewegingen wordt er een straalmiddel op het te reinigen oppervlak gespoten. De stralen zijn niet krachtig. Het effect is dat het middel niet rechtstreeks gespoten wordt in de oppervlakte, maar in de oppervlakte glijdt. Met deze techniek beschadigd je minimaal de ondergrond, terwijl het vuil wordt verwijderd.

Vochtstralen

Zoals het woord het al verklapt wordt er bij vochtstralen een straalmiddel gebruikt die in combinatie met water onder hoge druk op de gevel wordt gespoten. Het middel wat gebruikt wordt is afhankelijk van het materiaal van de gevel. Sommige stenen kunnen bepaalde middelen niet aan en daar wordt dan rekening mee gehouden. In de meeste gevallen wordt er een fijn soort zand gebruikt. Het doel is de gevel reinigen zonder de oppervlakte of de ondergrond te beschadigen. Het water wat een onderdeel van de vochtstralen is beperkt overlast door stof te beperken.

Zandstralen

Zandstralen is een techniek met veel kracht! Zandstralen is een reinigingstechniek waarbij er met een hoge druk zandstraal tegen de gevel wordt gespoten. Het is een oude methode die efficiënt is. Je kunt sneller resultaat halen, maar het gevaar is dan ook dat het risico op schade aan de gevel groter is.

 

Stoomreinigen
Je gevel vraagt met de tijd om onderhoud. Als je je gevel de nodige onderhoud geeft zal je gevel langer meegaan. Je onderhoudt je gevel door het te laten reinigen. Een meest gekozen manier om je gevel bij te houden is gevelreiniging.

Stoomreiniging is goedkoop en milieuvriendelijk

Wanneer je gevel reiniging nodig heeft waarbij er weinig tot geen vuil, mossen en algen op je gevel te vinden zijn kun je kiezen voor stoomreiniging. Stoomreiniging is een goedkope en milieuvriendelijke manier om je gevel te reinigen. Er wordt namelijk geen chemicialen toegevoegd aan het water waarmee er gewerkt wordt.

Wanneer is stoomreiniging geschikt?

Stoomreiniging is vooral geschikt voor vuil, mossen en algen die nog op de oppervlakte zitten. Denk aan een gevel die geregeld gereinigd wordt door stoomreiniging, een gevel met opkomend vuil, mossen en algen. Wanneer er veel meer vuil te zien is kun je beter kiezen voor chemische reiniging.

Werkwijze stoomreiniging

De werkwijze van stoomreiniging kent stappen. Hieronder vind je de stappen die doorlopen worden bij stoomreiniging.

  1. De gevel wordt van onder naar boven bevochtigd.
  2. De specialist spuit met de stoomgenerator. Het temperatuur van de verzadigde stroom ligt tussen 120 tot 160 °C op de gevel.
  3. De waterdruk wordt ingesteld op 2 tot 6 bar (het water bevat geen chemicaliën of andere schoonmaakmiddelen).
  4. Na de stoomreiniging wordt de gevel grondig afgespoeld met water.
  5. Indien gewenst kan daarna het impregneren plaatsvinden.

Lichte vervuiling
Onder lichte vervuiling plaatsen we vervuiling zoals bijvoorbeeld algen, mos, spinnenwebben, etc. Voor deze categorie is het stoomcleanen van uw gevel in veel gevallen voldoende om het vuil te verwijderen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van lichte vervuiling is stoomcleanen.
Gevelreiniging – Matige vervuiling
Matige vervuiling
Bij zwaardere vormen van vervuiling, zoals muuruitslag, recent aangebrachte graffiti, verfresten, of aanslag van roet is het in sommige gevallen mogelijk om gebruik te maken van stoomcleanen. In veel gevallen zal het echter nodig zijn om gebruik te maken van chemische schoonmaakmiddelen of zelfs zandstralen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van matige vervuiling is chemische reiniging.
Gevelreiniging – Zware vervuiling
Zware vervuiling
Vaak vraagt zware vervuiling op uw muur om speciale aandacht. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om graffiti die langere tijd op uw muur aanwezig is, als er meerdere lagen graffiti over elkaar aangebracht zijn, of roetaanslag waar al jaren niets aan gedaan is. In deze gevallen is het zandstralen van uw gevel de beste optie om het meest optimale resultaat te behalen.

De meest gebruikte techniek voor het verwijderen van zware vervuiling is zandstralen.

Gevelreiniging

Wanneer u uw gevel gaat reinigen zijn een aantal zaken belangrijk. Zonder de nodige maatregelen kan gevelreiniging nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Geluidsoverlast en stofvorming kunnen hinder in de omgeving veroorzaken. Het vrijkomende afval(water) kan voor bodemverontreiniging zorgen. Ook mag het afvalwater niet geloosd worden.

Als u een steiger op de openbare weg moet plaatsen, vraag dan een vergunning voor het gebruik van de openbare weg aan.

Welke methode en/of reinigingsmiddel toegepast moet worden hangt altijd af van het materiaal en van de oppervlaktestructuur van de ondergrond, soort vervuiling, andere gevelelementen en de omgeving. Ook de locatie kan van invloed zijn op de maatregelen die moeten worden genomen. Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op gevelreiniging en dan met name het reinigen van minerale oppervlakten (beton, baksteen of natuursteen). Graffitiverwijdering en het reinigen van metalen of glazen puien wordt hier niet behandeld omdat daarbij heel andere reinigingsmethoden worden toegepast.

In het algemeen wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen als de werkzaamheden volgens onderstaande richtlijnen worden uitgevoerd:

1. Afscherming

Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, moet een ruime risicozone voor passerend publiek en voertuigen afzetten, zodat zij niet in contact kunnen komen met van de gevel afkomstig afval(water). Hierbij moeten zij het CROW 96B Handboek wegafzettingen hanteren.

Het werk moet op zodanige wijze worden afgeschermd dat afval(water) niet buiten de werklocatie terecht kan komen. Hierbij moet rekening worden gehouden met weersinvloeden, bijvoorbeeld harde wind. De stofvorming die bij de meeste reinigingsmethoden optreedt maakt de toepassing van steigergaas (of fijnmazig gaas of zeildoek) noodzakelijk. Steigergaas heeft tot doel verwaaiing van afvalstoffen en/of reinigingsmiddelen tegen te gaan.

2. Afval(water)

In het afval kunnen zowel milieugevaarlijke bestanddelen afkomstig van de gevel als van de gebruikte reinigingsmiddelen aanwezig zijn. Om de bodem tegen deze vervuiling te beschermen moet de bodem afgedekt worden met een vloeistofdicht materiaal, bijvoorbeeld een kunststoffolie of –zeil. Dit materiaal moet bestand zijn tegen het gebruikte reinigingsmiddel en tegen het vrijkomende afval(water). Alleen in geval van droge reiniging en een goed gesloten oppervlak zoals geasfalteerde of goed betegelde weg is een extra afdekking niet nodig. Klinkers en onverharde bodem moeten wel adequaat afgedekt zijn.

3. Straatkolken

Straatkolken moeten zodanig worden afgedicht dat hierin geen afvalwater terecht kan komen dat afkomstig is van de reiniging. Het afvalwater (al dan niet met vaste verontreinigingen) moet worden opgezogen en verzameld in vloeistofdichte tanks, containers en/of vaten die bestand zijn tegen de opgeslagen afvalstoffen.
In de meeste gevallen kunt u het afvalwater niet via de straatkolk afvoeren. Als het afvalwater gevaarlijke stoffen bevat moet u het afvoeren naar een erkend inzamelaar van gevaarlijk afval.

Alleen in onderstaande gevallen mag het water via de straatkolk op het riool worden geloosd:

drukloze reiniging met uitsluitend koud water zonder toevoegingen op onbehandelde gevels
naspoelwater na droogreiniging waarbij het werk veeg- en borstelschoon is gemaakt en al het vaste afval is verwijderd (dus niet het afval in de richting van een straatkolk spuiten)

Het vaste afval kan in het algemeen worden behandeld als bedrijfsafval. Als echter het straal- of reinigingsmiddel op grond van de samenstelling beoordeeld moet worden als gevaarlijk afval volgens het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (bijvoorbeeld Vasilgrit), dan moet de totale afvalstroom worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijk afval. U kunt hiervoor terecht bij het Afvalbrengstation.

4. Monumentenzorg

De afdeling Monumentenzorg en archeologie is ook betrokken bij het reinigen (en voegen) van gevels. De ervaring leert dat veel gevels zwaar beschadigd worden door toepassing van verkeerde technieken. Niet alleen monumenten, maar alle oudere gebouwen verdienen speciale aandacht en moeten op een deskundige wijze behandeld worden. Graag geeft de afdeling Monumentenzorg adviezen voor het toepassen van reinigingstechnieken bij oude panden. Voor kosteloos advies kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg, telefoon 14 072.

Gevelreiniging

Atmosferische vervuiling
Graffiti
Mossen
Algen
Roet

Vloerreiniging

Kauwgum
Olieresten
Verf
Mossen en algen
Chemische resten

Gevelreiniging bij Jansen-Hubers
Met gevelreiniging geven wij uw bedrijfspand weer een frisse en professionele uitstraling. Iedere gevel vraagt om een unieke reiniging. Daarom beheersen we bij Jansen-Hubers verschillende technieken voor gevelreiniging. Hieronder leest u meer over de technieken van voegen schoonmaken bij Jansen-Hubers.

Hogedruk reiniging
Voor grondige gevelreiniging gebruiken wij hogedruk reiniging. Dit is een uitstekende techniek voor vervuiling op de toplaag die niet te hardnekkig vast zit.

Hogedruk techniek met kokend water
Dankzij de hoge temperatuur van het water bereiken we onder hoge druk een zeer groot reinigend vermogen, zonder milieuverontreinigende chemische stoffen. Zo kunnen wij zeer eenvoudig voegen schoonmaken.

Lagedruk vochtstraaltechniek
Soms is hogedruk gevelreiniging simpelweg niet geschikt. Bij lagedruk vochtstraaltechniek stralen we vochtige lucht in combinatie met een zeer fijnkorrelig product, onder een lage druk om een zo homogeen en gedoseerd mogelijk resultaat te krijgen. Zo bereiken we een diepe reiniging zonder chemische stoffen.

Graffiti verwijderen
Graffiti verwijderen is een vak apart. Jansen-Hubers beschikt over een breed arsenaal aan reinigingstechnieken én de kennis en ervaring voor het snel en vakkundig verwijderen van graffiti. Zo is uw pand in korte tijd weer schoon.

U kunt op ons rekenen
Met een Achterhoekse no-nonsens aanpak kunt u op Jansen-Hubers rekenen. Als regionale partner houden wij ons aan afspraken. De wensen van onze klanten staan centraal, u kunt voor iedere gevelreiniging bij ons terecht. Wij werken met professionele en milieuvriendelijke schoonmaakproducten en machines. Daarnaast beschikt Jansen-Hubers over de kennis en ervaring om u snel en vakkundig van advies te voorzien.

Softstralen

Verontreiniging kan onder zeer geringe druk worden verwijderd door gebruik te maken van het micro-nevel-straalsysteem (softstralen). Hierdoor zorgt CAS Nederland ervoor dat de schade aan de ondergrond tot een minimum beperkt blijft. Het straalmiddel wordt gekozen op basis van de te reinigen ondergrond. Met geringe, variabele waterhoeveelheden en luchtdruk wordt een fijne nevel voor het binden van de straalmiddelen verkregen. Er zijn geen agressieve bijwerkingen. Het praktisch droge residu kan als bouwafval afgevoerd worden. Het energieverbruik is laag.

Bij een eventuele calamiteit kunnen wij, tegen een vooraf afgesproken tarief binnen 30 uur na de melding ter plaatse zijn om het probleem op te lossen, waar ook in Nederland. Hierbij kan het gaan over eventuele racistische of andere aanstootgevende leuzen.
Om uw graffitiprobleem in zijn geheel op te lossen bieden wij u ook nog de mogelijkheid van een onderhoudsaanbieding.